Om prosjektet

VIdeoforelesning.no er en videobasert ressursbank for faglig begrunnet og erfaringsbasert praktisk støtte til utvikling av korte videoforelesninger med god kvalitet på eget kontor eller i et TV-studio.

Gjennom flere korte videoer belyses blant annet hva som kjennetegner en god videoforelesning, og hva vitenskapelig ansatte bør tenke på ved planlegging, produksjon og bruk av videoforelesninger.

Ressursen er en del av leveransen i prosjektet ”Kvalitet i videoforelesningen”, et FoU-prosjekt ved Universitetet i Agder med støtte fra Norgesuniversitetet.