Bli kjent med disse prinsippene:
* Pre-training
* Coherent
* Segmenting
* Signaling
* Redundancy